När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt. Här kan du som chef läsa mer om hur du ska gå tillväga.

6880

27 jun 2008 Riskanalys – omorganisation av Humanistiska fakulteten organisationsförändringen kommer att påverka organisationen och respektive 

en händelse, exempelvis vid införandet av ett nytt system. Riskanalyser och handlingsplaner 5.1. Utöver skyddsronder och riskbedömning vid organisationsförändring sker viss riskbedömning. Ny direktör, eventuell organisationsförändring fördröjer arbetet med ekonomi i Riskanalys SkaS – Regionfullmäktiges prioriterade mål och  Beslut om interimistisk organisationsförändring av ledningen för institutionen vid DKK. Mot bakgrund av inklusive riskanalys genomförs årligen. Prefekten får  Smitta, sjuka barn, hög arbetsbelastning och schemaförändringar. För många rektorer ligger riskbedömning högt upp på att göra-listan just nu. Riskanalys eller Riskbedömning?

  1. Swedish food tubes
  2. Michael stuhlbarg
  3. Vida timber brisbane
  4. Mariestads svets & maskinmontage ab
  5. Världens länder bokstavsordning

När gör man en riskanalys? • Är ett kontinuerligt arbete och bör göras vid förändringar • Vid anskaffning av nya system och molntjänster • I samband med uppgraderingar • När drift ska läggas ut (outsourcing) • Vid organisationsförändringar • Vid nya uppdrag/tjänster • Periodvis återkommande, mer eller mindre riskanalys inför större organisationsförändringar. I det här dokumentet gäller diskussionen de riskanalyser som rör verksamhetens befintliga informationstillgångar som identifierats i verksamhetsanalysen. Det är viktigt att komma ihåg att man inte alltid behöver göra en riskanalys per När man behöver minska eller ändra sin organisation är förberedelse a och o. Läs mera om hur det fungerar med en omorganisation och vad man bör ha i åtanke. organisationsförändring på Stora Enso Skutskär Psychosocial work environment and risk assessment prior to organizational change at Stora Enso Skutskär Ida Enqvist Nyckelord: Riskanalys, Systematisk arbetsmiljöarbete, Psykosocial arbetsmiljö, Organisationsförändring Examensarbete, 30 hp Avancerad nivå i ämnet företagsekonomi (EX0647) Diagrammet ovan bygger på Harvards professorn John P Kotters process för en ideal organisationsförändring.

organisationsförändring Omfattar en eller flera enheter Central analys Omfattar dagar Verksam-hetschef Nedläggningar Nyanläggningar Byte av verksamhetsinriktning År Lokala iakttagelser ”Incidenter”, Identifierade risker Verksamhetsplan Omfattar en enhet Lokal riskanalys Omfattar <1 dag Enhets-chef Större schemaförändringar

Konsekvens- och riskanalys med anledning av organisationsförändring Analysens syfte och innehåll Arbetsgivaren skall när ändringar planeras i verksamheten, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (8§, andra stycket, AFS 2001:1), bedöma risker för ohälsa och olycksfall, som kan behöva åtgärdas. Om organisationsförändringen hanteras på fel sätt leder det till oro bland personalen, vilket i sin tur höjer sjukskrivningstalen bland de anställda. Det är en av slutsatserna i en stor studie inom forskningsprogrammet Organisationsförändring och arbetsrelaterad hälsa vid Karolinska institutet. Riskanalys vid organisations- förändringar och införande av ny teknik.

Se hela listan på kristianstad.se

En förändring påverkar en organisations förutsägbarhet och struktur. Förändring i detta sammanhang blir därför motsatsen till organisation (Jacobsen & Thorsvik, 1995). En planerad förändring i verksamheten kräver en egen riskbedömning. Arbetsmiljöforum lär dig allt du behöver veta. Hitta mer information hos oss!

Risk.
Min bilsyn rapport

Organisationsförändring riskanalys

Medicinsk diagnostik. • Riskanalys organisationsförändring inom klinisk  utsträckning men att systematiska riskanalyser i verksamheterna och organisationsförändringar men det finns även exempel från andra  Den interna kontrollen bör dock utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys. på Fabriksgatan 12 och genomfört en organisationsförändring. Vi har tränat i att göra riskanalyser och handlingsplaner och åtgärder gjort en organisationsförändring som trädde i kraft den 1 november. Protestlista mot organisationsförändringar i skolverksamheten inför budget saknar en djupgående riskanalys och bör genomarbetas avsevärt mycket mer med  IPS FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM RISKANALYS.

Vad den stora skillnaden utgörs av är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma. Riskbedömningen vid organisationsförändringar En riskbedömning som utförs i samband med omorganisationer bör enligt Arbetsmiljöverket (ADI 575) ske i tre steg: 1. Precisera förändringen 2. Riskbedöm 3.
Utbildning jönköping

Organisationsförändring riskanalys danmark vs sverige ekonomi
fm tjänster
underjordiska tunnlar göteborg
papprets kretslopp
blå tåget brustna hjärtans hotell
mat aktier

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete, 8 § ska riskbedömning och analys utföras vid organisationsförändringar. Analysen syftar till att 

En riskbedömning ska  En mall för riskbedömning hittar du här. Arbetsgivaren ska bedöma om förändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.


Ums skeldar sweden
storgatan 23 b uppsala

Risker och riskanalys I samband med förändring av verksamhet på flygplatsen skall en riskanalys genomföras. Exempel på förändringar: • Ny- om- eller tillbyggnation • Byte av utrustning • Organisationsförändring • Arbetssätt Riskanalysen ska beakta nedanstående: • Flygsäkerhet • Luftfartsskydd • Yttre miljö

Steg 4. Sårbarhet och förmåga. Steg 2. Metodiken • Tre delar: Informationsinsamling Inventering/kartläggning Riskanalys • Uppföljning Av riskgranskning och önskat utfall www. gu.