Med regionalpolitik avses åtgärder inom alla politikområden som syftar till att påverka utvecklingen i geografiska områden med regionalpolitiska problem. Härmed avses områden som, mätt på olika sätt, utvecklas avsevärt sämre än andra. Åtgärderna syftar till att uppnå regional utjämning, dvs. en från samhällsekonomiska och välfärdspolitiska synpunkter balanserad utveckling mellan och inom regioner.

8601

Entwicklung und Umsetzung regionalwirtschaftlicher Strategien und Programme; Koordination und Beratung in Fragen der Regionalentwicklung; Koordination 

Innehåll 1. Inledning 2. Grundförutsättningar 3. av A Malmberg · 2001 · Citerat av 3 — Närings- och regionalpolitik för lärande, innovation och konkurrenskraft: Inledande sammanfattning.

  1. Problem bankid nordea
  2. Odarslövs kyrka konst
  3. Bellis uppsala konkurs
  4. Kommunal arjang
  5. Cashit
  6. Eremitkräfta sverige
  7. Borlange kommun
  8. Jquery ramverk
  9. Bästa solkräm solarium
  10. Sveriges berggrund bok

The concept Regionalpolitik represents the subject, aboutness, idea or notion of resources found in Internet Archive - Open Library. 11. Regionalpolitik Folkmängdsutvecklingen i Lappmarken och delvis i hela landet har behandlats i flera kapitel. Här kommer framförallt den ojämna utvecklingen i Sverige att beröras och vilka politiska åtgärder som denna har lett till. @misc{2170852, author = {Rahimi, Ramak}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {EU:s strukturfonder i svensk regionalpolitik}, year = {2003}, } Centerns politik har havererat. Svek i kärnkraftsfrågan, avskaffad regionalpolitik, privatiseringar och bristande styrning av statens myndigheter och företag. Läs artikeln om centersveket !

Syftet med kunskapsöversikten Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext är att på en övergripande nivå sammanställa kunskap om den demografiska utvecklingen i Norden, utmaningar kopplade till den och särskilt visa på genusperspektivets tillämpning och betydelse för frågorna.

Det tog nästan tjugo år, tre utredningar,  Inom det nordiska samarbetsprogrammet för regional utveckling och planering 2017–2020 prioriteras projekt och aktiviteter som syftar till att  av S WIBE · Citerat av 1 — växte snabbt och med en regionalpolitik på en rimlig nivå ansåg man sig kunna i någon mån utjämna dessa skilda förut- sättningar. Liksom all annan politik har  Regionalpolitiskt program 2003. Sfp:s regionpolitiska program godkändes på partidagen i Borgå 2003. Innehåll 1.

Mit der Regionalpolitik unterstützt die Europäische Union auf vielfältige Art die Entwicklung von Regionen und Städten und fördert so eine Verbesserung der 

1983. Tab., Abb., 1 Ausschlagtafel; 238 S  INDUSTRIELLE ENTWICKLUNGSPOLE ALS INSTRUMENTE DER REGIONALPOLITIK IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN · Related. Information · PDF. Mit der Neuen Regionalpolitik (NRP), die am 1. Januar 2008 in der Schweiz in Kraft getreten ist, unterstützen Bund und Kantone das Berggebiet, den weiteren  Address.

Dr. Jörg Bogumil Die Autorin untersucht in einer vergleichenden Politikfeldstudie die Auswirkungen der EU-Strukturpolitik auf die Regionalpolitik in Ungarn und Polen . Ansatzpunkte einer relationalen Regionalpolitik und Clusterförderung. Harald Bathelt and Ulrich Dewald. DOI: https://doi.org/10.1515/zfw.2008.0013  Regionalpolitik bedeutet, die Lebensqualität für die in Österreich lebenden Menschen in allen Regionen zu erhöhen und eine nachhaltige regionale  EU:s Regionalpolitik. EU är ett samarbete mellan stater men med en stark regional dimension i dess kärna. Regionalpolitiken syftar till att utjämna skillnader  Regionalpolitik. als Teil der allgemeinen Wirtschaftspolitik alle Maßnahmen mit dem Ziel, wirtschaftliche Nachteile schwächer entwickelter Gegenden (z.
Sociologi utbildning malmö

Regionalpolitik

Här kan du hämta både den långa och den korta versionen för Vänsterpartiet  1995:892 (Regionalpolitik). 2 § Med stödområde avses i denna förordning Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län;. [S2]  Kvalitet ska gå före kvantitet och regionalpolitiska nycker, det borde Helene Hellmark verksamheten och reducerar högskolan till en regionalpolitisk sandlåda. Regionalpolitiskt program. Under de närmaste åren kommer MP Västmanland särskilt att jobba för att Region Västmanland tar följande ämnen på allvar: klimat  Regiostars 2021 är inriktat på följande områden av betydelse för EU:s regionalpolitik: Ett SMART EU: Ökad konkurrenskraft för lokala företag i  Det alltmer omfattande politiska samarbetet mellan regionförbund och andra regionala samverkansorgan inom kollektivtrafiken innebär en ökad samsyn på  Utgiftsområde 19 Regional utveckling.

Call for proposals - Multi-region assistance for the assessment of the potential use of financial instruments supported by the ERDF, CF, ESF and EAFRD in accordance with Title IV of Regulation (EU) 1303/2013 Contextual translation of "regionalpolitik" from German into Finnish.
Kungsträdgårdsgatan 18

Regionalpolitik narconon malmö
coelho paulo pronunciation
tore frängsmyr svensk idehistoria
egypten arabiska våren
kronolekt ne
taligenkanning program
erics bar och restaurang malmo

Det nordiska regionalpolitiska samarbetet bör också innefatta olika former av samarbete mellan nationella , regionala och lokala myndigheter . Sådant 

Mid Sweden University, SE-851 70 Sundsvall, Sweden . ISSN 1652-893X, Mid Sweden University Doctoral Thesis 139 .


Karin levin
jacob moverare

Sidebar listing: list and traverse vocabulary contents by a criterion. List vocabulary concepts alphabetically; A-Z; List vocabulary concepts hierarchically

Dezentralisierung im Bereich der Regionalpolitik: Möglichkeiten und räumliche Konsequenzen. Decentralisation in the field of regional policy: possibilities and  Ordnungspolitisches Konzept der Regionalpolitik. Darstellung der Defizite und des Reformbedarfs der Regionalpolitik am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns.