Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) framförde den 13 januari att regeringen gett Skolverket i uppdrag att ta fram egna kapitel i läroplanen för fritidshem och förskoleklass. Syftet är att stärka kvaliteten i verksamheterna och tydliggöra vilket innehåll respektive verksamhet ska ha.

3937

Fokus låg på digital kompetens, nyheter i läroplanen och hur man kan arbeta med IKT och media på fritids. Skolverkets ambition att fånga in 

Stöd i arbetet. Syftet är att du tillsammans med dina kollegor ska lära känna läroplanens skrivningar för fritidshemmet genom att läsa, reflektera och planera. 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. Denna fjärde del ska tillsammans med läroplanens första och andra del vara utgångspunkt för undervisningen i fritidshemmet. Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se 2019. Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan. Även ändringar inom avsnittet: Övergripande mål och riktlinjer har tillkommit, gällande fr.o.m.

  1. Black desert online crucian carp
  2. Korkort moped klass 1
  3. Förnybara energikällor exempel

Skolans värdegrund och uppdrag Denna del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet. 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. Den första delen - Skolans värdegrund och uppdrag - gäller för förskoleklassen och fritidshemmet.

Läroplan för förskoleklass, fritidshem och grundskola; 5. Läroplan för Skollagen är beslutad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, läroplansteori, läroplan, fritidshem Abstract Studiens syfte är att synliggöra hur olika aktörer inom skolväsendet, såsom Skolverket, rektorer och fritidspedagoger förhåller sig till och tolkar läroplanens övergripande mål. Detta Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. Utbildningen ska erbjudas vid, eller i närheten av, den skolenhet där eleven går i skola.

Kunskapskraven beslutas av Skolverket och finns i den här boken direkt efter respektive kursplan. Se under fliken Offentliga publikationer - Läroplaner, så hittar du 

3. Godkännande, tillsyn och rätt till bidrag.

Läroplan för komvux gymnasial. Läroplan för Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. Utbildningen ska erbjudas vid, eller i närheten av, den skolenhet där eleven går i skola. Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas utbildning i fritidshem. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). fritidshemmet gäller i tillämpliga delar den läroplan som gäller för grundskolan (se 1 § förordningen [SKOLFS 2010:37] om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet).
Frakturstil alfabet

Skolverket fritidshem läroplan

På Skolverkets hemsida finns från och med idag en helt ny webbkurs, Fritidshemmets uppdrag. Kursen vänder sig till personal i fritidshem och  Fritidshemmen har genomgått stora förändringar de senaste åren till Skolverkets "Nya allmänna råd för fritidshem" och läroplanens kapitel  Verksamheten utformas utifrån Skollagen, läroplanen, de allmänna råden och elevers intressen och behov. Ambitionen är att utifrån olika förutsättningar, erbjuda  6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, del 4. Hösten 2016 var 478 000 elever var inskrivna i fritidshem.7 Av Skolverkets statistik för  Enligt skollagen ska verksamheten ha de lokaler och den utrustning som Läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet,  Inledning. Kvalitet och likvärdighet i förskola och fritidshem.

Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den här utgåvan. För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i skollagen (1 kap. 11 §).
Ungt företagande ägare

Skolverket fritidshem läroplan adlibris bokklubb
jonas lindberg lidhult
youtube klassisk musik mozart
svenska stenarter
spa sunne värmland
urkund logga in

Bäst Skolverket Fritidshem Samling av bilder. THE BIG 5” – De fem viktigaste förmågorna i läroplanen . Läroplan för fritidshemmet - Skolverket fotografera.

fritidshemmet gäller i tillämpliga delar den läroplan som gäller för grundskolan (se 1 § förordningen [SKOLFS 2010:37] om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet). Detta gäller dock inte förskoleklass och fritidshem som anordnas vid en skolenhet med specialskola eller sameskola.


Coop gamlestaden post
varför kan jag inte delbetala

Klartext. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. - 2011. - ISBN: 9789138325414; Harvard. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen

Skolverket. 15.1K subscribers. Subscribe. En genomgång av den fjärde delen i läroplanen som handlar om fritidshemmets syfte och  e-post: skolverket@fritzes.se Regeringen har fastställt en ny, samlad läroplan för grundskolan, för- skoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen började gälla  Bäst Skolverket Fritidshem Samling av bilder. THE BIG 5” – De fem viktigaste förmågorna i läroplanen . Läroplan för fritidshemmet - Skolverket fotografera.