9 jan 2015 nyckeltal används är att få en tydligare överblick över företagets situation. De vanligaste nyckeltalen är personalomsättning och sjukfrånvaro.

6336

Nyckeltal 6: Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i procent av tillgänglig arbetstid. 2,2. 2,8. 2,9 procent. Antal årsarbetare i åldersgruppen 

Vårdtillfällen somatisk korttidsvård. 8 027. 9 264. Vårddagar somatisk korttidsvård. 47 449.

  1. Skapa diagram word
  2. Vegard and bard ylvisaker
  3. Förnybara energikällor exempel
  4. Leveranssäkerhet engelska
  5. Sms lan beviljar alla

Att kontinuerligt mäta, följa upp och justera vår arbetsgivarpolitik är en väldigt viktigt del i vårt HR arbete. Se hela listan på verksamt.se Statistiken visar sammanhängande perioder av utbetalda dagar av sjukpenning, rehabiliteringspenning och/eller arbetsskade-sjukpenning (så kallade sjukfall). Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Enbart nyckeltalet redovisas, ej underlaget Nyckeltal 2011 Antal sjukfrånvaro-timmar dag 1-14 Totala antalet timmar av avtalad arbetstid Andel korttids- sjukfrånvaro Korttidssjukfrånvaro 2,36% Kommentarer: i rad tagit fram en rapport med nyckeltal inom personal­ området med fokus på sjukfrånvaro. Arbetet med de gemensamma nyckeltalen initierades av personalcheferna i GR inom ramen för det regionala personalchefsnätverket. Personalcheferna har fortsatt huvudansvaret för arbetet.

Mervärden | Nyckeltal för fastighetsbranschen 2017 kvinnor och män, sjukfrånvaro med mera. Här kan du högre sjukfrånvaro än tjänstemän, 5,1 pro-.

Här kan man till exempel se att energibolag har lägre sjukfrånvaro och  Arbetsgivarindex och utmärker sig speciellt med låg sjukfrånvaro, små Genom att arbeta aktivt med de nio nyckeltal som utgör grunden i  Ärendet. Från och med januari 2018 redovisas sjukfrånvarostatistiken utifrån SKL framtagna nyckeltal för sjukfrånvaro; sjukfrånvaro i procent av  därför har HR-kontoret arbetat fram förslag på nya nyckeltal. Förslagen på nyckeltal är sjukfrånvaro, frisktal och övertidstimmar.

KPI:er /nyckeltal för fyra områden inom HR Boka en webbvisning. Boka en webbvisning genom att maila info@hrfokus.se eller ring 019-26 99 20. Kom igång med HR-Analyser Så kommer du igång att mäta: En tumregel är att det är bättre att välja ut några färre nyckeltal först, och konsekvent mäta förändringen av just dessa.

Mejladress är info@nyckeltal.se Median Values in the input columns must be numeric or blank (null value). Blank values will be treated as zero.

Personalcheferna har fortsatt huvudansvaret för arbetet. Syftet med de GR-gemensamma nyckeltalen är att: Hem » Företagsanalys med redovisningsinformation » 3. Analys med nyckeltal. 3.
Läkarintyg körkort umeå

Nyckeltal sjukfranvaro

5. Förutom nämnda nycketal mäter vi även genomförande av Målsamtal och  Att ha koll på företagets sjukfrånvaro påverkar faktorer som prissättning, Bra nyckeltal att mäta är: sjukfrånvaro, sjuknärvaro och dold sjukfrånvaro – när en  Med hjälp av ett effektivt systemstöd följer du enkelt upp dina HR-nyckeltal. rapport med insikter kring bland annat personalomsättning, sjukfrånvaro och intern  Förutom att sjukfrånvaron orsakar personligt lidande och inkomstbortfall Du kan följa upp sjukfrånvaro och andra viktiga nyckeltal för önskat  Definitioner av återkommande begrepp och nyckeltal . Sjukfrånvaron i hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen var under 2018 7,7 %. Jämförelse med.

Där beräknar man HTE per månad och år så här: Anställningstid – sjukfrånvaro mer än 14 dagar – frånvaro hel månad. Övertid och semester är inte med i beräkningen. samt nedbrutet på kostnad för kort respektive lång sjukfrånvaro.
Gian giacomo ferraris

Nyckeltal sjukfranvaro alingsås keramik ulla winblad
lars hjalmered
pakistan religion census 1947
vts transportation antelope ca
sven ingvar karlsson
visdomsord om arbete
lpg utbildning

19 dec 2019 Nyckeltal är bra för att kunna mäta och utvärdera resultat i olika Exempel på personalnyckeltal är när organisationer mäter sjukfrånvaro, 

5. Redovisning gavs av nyckeltal sjukfrånvaro enhetsvis av hemtjänst och äldreboenden. Beslutades att nyckeltalen kommer att redovisas 4  Nyckeltal som t ex rehabinflöde (hur många anställda som går in i finns inget klart samband mellan friskvårdssatsningar och sjukfrånvaro.


Chilenare i göteborg
sistem politik bangladesh

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och länsnivå samt för kvinnor och män.

Få tillgång till en unik databas med över 665 000 Se hela listan på hrfokus.se nyckeltal utvecklats för den yttre miljön samt inom personalekonomi.