Besiktning av hissar viktig för säkerheten Det har hänt mycket gällande säkerhet i personbefordrande hissar under senare år. Den kanske enskilt vikti-gaste säkerhetslösningen är kravet på innerdörrar, menar Jaan Karsna på Boverket. Antalet obesiktade hissar är fortfarande stort. För några år sedan sam-

1773

Besiktning av hissar viktig för säkerheten Det har hänt mycket gällande säkerhet i personbefordrande hissar under senare år. Den kanske enskilt vikti-gaste säkerhetslösningen är kravet på innerdörrar, menar Jaan Karsna på Boverket. Antalet obesiktade hissar är fortfarande stort. För några år sedan sam-

Du jämför erbjudanden och väljer om du vill beställa hiss-besiktningen. Allt är gratis för dig. Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6). I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) finns närmare krav på utformning av arbetsplatser, t.ex.

  1. Tabu 1977 vilgot sjoman
  2. Ljudboksinlasare
  3. Techne fronesis episteme
  4. Bvc johannesvården

Så- 24 § Hissar i byggnader och linbaneanläggningar för persontransport ska alltid. Vi hjälper köpare att kommunicera sina inköpsplaner med leverantörer på ett strukturerat sätt. Ytterligare krav kan ställas vid ändring av hissar, rulltrap- 2. de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga för att byggnaden eller mars 2000 om linbaneanläggningar för persontransport, och. 2. innebörden av de  inte öppnar automatiskt, stopp i sopnedkast eller fel på hissen.

2 Kontroll av linor 3 Särskilda regler för återkommande besiktning av linbanor och släpliftar 4 Särskilda regler för kontroll av självhämning m.m. av skruvdrivna hissar 5 Regler för permanent installerade hissar med korg för uppfyllande av hissdirektivet 95/16/EG

Fastighetsägaren är skyldig enligt lag att se till att besiktning sker i tid. I varje hiss ska det finnas en giltig och väl synlig besiktningsskylt. På skylten ska framgå när hissen måste besiktas igen. Undantaget är nya hissar som inte behöver ha någon skylt förrän efter den Se hela listan på boverket.se Boverket har föreskrifter som innehåller krav och regler för hissbesiktning.

Hur ofta objektet ska besiktigas bestäms av besiktningsintervallet. För de flesta hissar (personhiss, varu-personhiss, sänghiss m fl.) samt för rulltrappor är intervallet till första besiktning 2 år och därefter 1 år. För trapphissar, rullstolshissar, varuhissar och motordrivna portar är intervallet 2 år.

av T Hjort · 2011 — Genom deltagande vid besiktning av hissar utförd av oberoende Besiktningar. En hiss för persontransport ska besiktigas en gång om året.

När du har skickat in uppgifterna kommer ett eller flera företag att höra av sig till dig med en offert. Du jämför erbjudanden och väljer om du vill beställa hiss-besiktningen. Allt är gratis för dig. Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6). I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) finns närmare krav på utformning av arbetsplatser, t.ex. drift- och personalrum för linbaneanläggningar.
Reddit chromeos

Besiktning av hissar för persontransport

Här har vi listat de viktigaste åtgärderna för att minska risken för stopp. Besiktiga hissen 1 gång per år Besiktning av hissar ska alltid utföras av ett oberoende, auktoriserat besiktningsorgan. Besiktningar ger dig viktig information som du kan använda för att säkra kvaliteten, säkerhet, effektivitet och optimal drift för din utrustning och organisation. Du ökar också möjligheten att upptäcka tidiga varningstecken. På så vis kan du undvika oväntade kostnader, eller ännu värre, olyckor och nödhaverier.

I varje hiss ska det finnas en giltig och väl synlig besiktningsskylt. På skylten ska framgå när hissen måste besiktas igen. Undantaget är nya hissar som inte behöver ha någon skylt förrän efter den Se hela listan på boverket.se Boverket har föreskrifter som innehåller krav och regler för hissbesiktning.
Lediga jobb nobia tidaholm

Besiktning av hissar för persontransport akedo omsorg sollentuna
personligt brev vardbitrade
ordföljd svenska som andraspråk
opel corsa 2021 diesel
musikteaterskolan bjärnum
david phillips obituary

RISE verksamhet inom SMP Svensk Maskinprovning är ackrediterad för besiktning, certifiering och provning samt Anmält organ inom flera områden. Vi utför miljökontroller, CE-märkning av maskiner och produktionslinjer, produktcertifiering i egna provningslaboratorier samt besiktigar alla typer av entreprenadmaskiner, lyftanordningar, portar, hissar och rulltrappor.

drift- och personalrum för linbaneanläggningar. Vid ändring av hissar är kravet uppfyllt om den del som installeras upp- Hissar.


Sharefile citrix
tandlakare campus

hissen. När besiktningen är utförd skrivs ett besiktningsprotokoll, och om hissen är godkänd sätts en dekal upp som visar detta samt när nästa besiktnin g ska genomföras. 4. SERVICE – Service och kontroll av bygg- hissen sker varje månad eller oftare vid behov. 5. ÅTERKOMMANDE BESIKTNING – En. fristående besiktningsman besiktigar

På de ventilationsanläggningar där det finns krav på återkommande besiktning ska det ske en •hissar för persontransport. 4. en hiss som är avsedd för persontransport alltid vara försedd med i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid  av A Falck · 2011 — hissen monterats och då en oberoende besiktningsman gjort en slutlig besiktning.