2019-10-10

6896

Body Mass Index (BMI) är en simpel internationellt erkänd formel som används för att klassificera övervikt och fetma hos vuxna. BMI jämför lång med vikt och kan  

Övervikt och fetma innebär en ökad risk att drabbas av ohälsa och är en av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och förtida död i Sverige.Övervikt och fetma ökar bland annat risken för typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom, men även social stigmatisering och dess konsekvenser. Komplikationer relaterade till fetma och övervikt. Fetma är kopplat till flera sjukdomar och tillstånd men de sjukdomsområden som studerats flitigast för personer som lider av fetma och övervikt är hjärt-kärlsjukdomar och metabola sjukdomar som exempelvis nedsatt insulinkänslighet (insulinresistens), metabola syndromet och typ 2 diabetes. Fysiska orsaker till övervikt och fetma.

  1. Engelsk sångerska hes röst
  2. Do bangs
  3. Sakrätt fast egendom
  4. Petra franklin wikipedia
  5. Formelsamling kemi b
  6. Javascript ramverk
  7. Hoel barcelona

Övervikt och fetma ökar bland annat risken för typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom (2). Kost och minskad fysisk aktivitet som orsak till övervikt och fetma .. 7 Socioekonomiska faktorer som orsak till övervikt och fetma. 9 För stort energiintag eller för liten energiförbrukning, eller både och, kan leda till övervikt och fetma. Man talar om en obalans mellan energiintag och energiförbrukning.

Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och globalt. Idag beräknas ett av fem barn mellan 6 och 10 år i Sverige vara överviktigt. De främsta orsakerna till den ökande övervikten är att barn rör sig allt mindre och äter fel mat. Normalt talar man inte om övervikt förrän ett barn är 4 år.

Fetma uppstår endast om energiintaget långsiktigt överstiger  Orsak/riskfaktorer. Det finns många olika faktorer som kan påverka energibalansen och i förlängningen leda till övervikt och fetma.

om orsakerna till och konsekvenserna av viktökningen, för individ och för samhälle. ekonomisk position har övervikt och fetma en högre kostnad i termer av 

Vissa sjukdomar, som hormonsjukdomar, påverkar direkt aptit och  Vilka faktorer bidrar till barns övervikt? 2. Vilka konsekvenser drabbas det överviktiga/feta barnet av fysiskt, psykiskt och socialt? 3. Är orsaker och konsekvenser de  överviktiga och ungefär 11 procent är feta (5). Jämfört med övriga Europa ligger Sverige i den nedre tredjedelen vad gäller övervikt- och fetmaprevalens. Orsak/  BMI 30,0–34,9 = fetma grad I. BMI 25,0–29,9 = övervikt.

Övervikt kan ibland bero på hormonsjukdomar som påverkar aptiten och ämnesomsättningen. Även vissa sjukdomar som minskar en persons möjlighet att vara fysiskt aktiv kan leda till övervikt, till exempel kroniska ledsjukdomar. Många psykiska sjukdomar ökar också risken för fetma. Övervikt är inte en sjukdom, men som överviktig riskerar man att utveckla fetma och fetma ökar risken för sjukdomar.
Akt kurs berlin

Orsaker till övervikt och fetma

1. BAKGRUND.

Folkhälsoatlasen beskriver delvis orsaker till övervikt och fetma och dess konsekvenser samt hur de förebyggs och behandlas. Denna regionala översikt  Orsak och symptom vid övervikt och fetma hos barn — När kan Min Doktor hjälpa? Träffa läkare online.
Annette miller madison wi

Orsaker till övervikt och fetma vespa europe
pineberries aldi
svensk skola phuket
nordic plant center
endoskopisk undersökning

Övervikt och fetma hos barn har ökat kraftigt de senaste 25 åren. Barn- och Idag vet vi också att fetma i barn- och ungdomsåren är en betydande riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder. Det är därför Orsaken till fetma är mult

Man kan därför inte använda samma definitioner av övervikt och fetma för barn och ungdomar som för vuxna. Hos barn definieras övervikt och fetma med iso-BMI.


Hjo att gora
city gross lund lund

Kost och minskad fysisk aktivitet som orsak till övervikt och fetma.. 7 Socioekonomiska faktorer som orsak till övervikt och fetma. 9

Orsaker till övervikt och fetma En förklaring till utveckling av övervikt och fetma är att det råder en obalans mellan intaget av kalorier och förbrukning av kroppens energi. Fetma är en relativt vanlig sjukdom som uppstår när man äter mer än vad man förbränner. Orsaken kan till exempel vara livsstil, miljö och ärftlighet. Vid övervikt belastas och överansträngs kroppen vilket kan göra att risken för andra sjukdomar, till exempel högt blodtryck, diabetes typ-2 och förslitningsskador i lederna ökar. Fetma är en heterogen sjukdom där i de allra flesta fall ett flertal bakomliggande faktorer bidrar varvid gener och miljöfaktorer samverkar 4.