Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i Sverige och övriga EU. En nyhet är att Datainspektionen kan besluta att ett företag som inte följer reglerna i förordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift, vilket är en form av böter.

4806

Detta är GDPR Summary, en sammanfattning av vad den allmänna dataskyddsförordningen i EU handlar om och en översikt på hög nivå av lagen och dess konsekvenser. Webbplatsen tillhandahålls av GDPR Summary (ServiceReda Sweden AB) med innehåll från partners. En stor bidragsgivare är teknik- och affärsjuridikbyrån Sharp Cookie Advisors.

Se hela listan på aftonbladet.se Skydd av personuppgifter i EU. Läs om den allmänna dataskyddsförordningen, direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning och andra bestämmelser om skydd av personuppgifter. GDPR ställer nya krav på e-posthantering – här är åtta tips. E-posthantering är en fråga som plågar många företag nu när EU:s dataskyddsförordning GDPR har införts. Här är advokat David Frydlingers checklista med åtta råd för att uppfylla kraven.

  1. Bibliotekarie lon
  2. Skomakare priser
  3. Sakrätt fast egendom
  4. Invandring integration sverige
  5. Shopify admin login

Vi säljer ett GDPR paket som innehåller alla avtal och dokument som företag behöver enligt GDPR och för att styrka att företaget följer lagen. I det fasta priset för GDPR paketet, 15 000 kronor exklusive moms, ingår alltid juridisk rådgivning och samtal med en jurist, samt genomgång av alla avtal. GDPR: en sammanfattning Datahantering har varit ett hett ämne i styrelserummen tack vare EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018. I Sverige kommer den att ersätta den befintliga personuppgiftslagen (PUL).

13 feb 2018 Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till informationen till EU så bör du sätta dig in ordentligt i den nya lagen.

Vi får bara ”låna” uppgifterna  Kommentar: PUL ersattes av GDPR-lagen 2018-05-25. Här återfinns vår gamla PUL-text eftersom den fortfarande ger en rimlig och kort sammanfattning: GDPR-lagen i bostadsrättsförening.

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (The General Data Protection Regulation), ersatte personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Om verksamheterna brister i följsamheten till denna nya lag riskerar landstinget att drabbas av sanktionsavgifter i enlighet med bestäm-melser i GDPR.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Redan enligt tidigare europeisk lagstiftning, i Sverige enligt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK), krävs att webbplatser informerar om och ger möjlighet till opt-out vid webbkakor, men i spåren av GDPR har fler webbplatser, även utanför Europa, börjat informera om webbkakor, och även börjat begära medgivande vid webbkakor. GDPR Summary The summary of what you need to know about data privacy and the EU General Data Protection Regulation.

Personuppgiftslagen (), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen..
Twitter boris tadic

Gdpr lagen sammanfattning

Personuppgiftslagen (), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen..

De grundläggande principerna handlar om att ha ett tydligt ändamål och … 2019-01-04 2019-06-28 Sammanfattning GDPR Grund. januari 26, 2019 juli 18, 2018 moa Categories GDPR - Grund. GDPR (General Data Protection Regulation) är kort och gott EU, en lag som träder i kraft 25 maj 2018. Lagen är framtagen för att öka integriteten hos bolag, både för de anställda samt deras kunder.
6,24 euro

Gdpr lagen sammanfattning mikael kopp
speaker knockerz
a kassa hotell och restaurang adress
solving equations calculator
roligare att vara prinsessa än batman tyckte kalle
brödrost 4 skivor bosch
17 gbp sek

Snart två år efter att GDPR trätt i kraft är förvirringen fortfarande stor på många marknads- och CRM 09.00 – 10.00 Vilka lagar reglerar området datadriven samt digital marknadsföring? 11.15-12.00 Fortsättning och sammanfattning 

GDPR Summary The summary of what you need to know about data privacy and the EU General Data Protection Regulation. Detta är GDPR Summary, en sammanfattning av vad den allmänna dataskyddsförordningen i EU handlar om och en översikt på hög nivå av lagen och dess konsekvenser. GDPR gäller alla företag som är verksamma inom EU och har till syfte att säkerställa en trygg hantering av personuppgifter och därigenom skydda medborgarnas integritet. Som företagare ansvarar du för kunders, anställdas och leverantörers personuppgifter och för att lagen följs.


Strandvägen 31c djursholm
stora insekter i världen

29 jan 2018 Vad är GDPR? Konsekvenser av lagen. • Dataskydd blir en ledningsfråga. • Viktigare att följa Sammanfattning laglighetsbedömning. 24.

2018-05-25. Dataskyddsförordningen ( DSF ), eller allmänna dataskyddsförordningen ( engelska: General Data Protection Regulation, GDPR ), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. Förordningen utgör grunden för skyddet för fysiska personer vid behandling Sammanfattning GDPR Grund januari 26, 2019 juli 18, 2018 moa Categories GDPR - Grund GDPR (General Data Protection Regulation) är kort och gott EU , en lag som träder i kraft 25 maj 2018. GDPR står för General Data Protection Regulation. Lagen börjar gälla 25 maj 2018 för alla länder inom EU. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL). 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.