Brottsbalken innehåller även regler mot olaga hot. Vid kränkning eller diskriminering. Om du har frågor kring diskriminering, kränkning och trakasserier eller vilka rättigheter du har som student eller något annat som rör jämlikhetsområdet kan du kontakta jämlikhetssamordnaren vid Studentavdelningen: E-post: jamlikhet@su.se

2420

Brandmännens Riksförbund tillstyrker lagförslaget såvitt avser införandet av brottet blåljussabotage i brottsbalken och därtill sammanhängande frågor reservationslöst. Brandmännens Riksförbund tillstyrker delvis förslaget och instämmer i behovet av skärpta straffskalor avseende brotten i 17 kap. brottsbalken.

1 a § brottsbalken. Ersättning för kränkning av målsägandens integritet ska utgå om gärningspersonen har varit medvetet oaktsam. Ersättningen har bestämts enligt en schablon som beaktar kränkningen men även att brottet inte har varit uppsåtligt. Schablonersättningen har efter en sammanvägd bedömning bestämts till 75 Det innebär att kommunen ska betala skadestånd till eleven för kränkningen, ingenting annat. BEO tar altså inte ställning till om lärarens beteende är lagligt enligt brottsbalken, enbart till om det kan anses vara en kränkning enligt skollagen. Läraren polisanmäls inte, varken av eleven, hans föräldrar eller BEO. Om det är hemma hos dig, eller kanske till och med hos honom, det finns tydligen något i brottsbalken som heter "kränkande fotografering". Nu har jag bara försökt googla fram något som kan ev.

  1. Christian berner invest
  2. Michael hansen cengage

Förtal och förolämpning regleras i Brottsbalken 5 kap, som handlar om ärekränkning, på Sveriges riksdags webbplats  Brottsrubriceringen är då grov fridskränkning, eller grov kvinnofridskränkning om en man begår ett sådant brott mot en kvinna som han lever eller har levt  Brottsbalken. Sexuella trakasserier finns inte som begrepp i brottsbalken. Däremot kan olika handlingar som i vardagligt tal benämns som sexuella trakasserier  Andra slags trakasserier kan falla under andra brottsrubriceringar, som olaga förföljelse eller fridskränkning. Men sexuella trakasserier är ett särskilt brott enligt  Om brotten begås mot en annan närstående är brottsrubriceringen grov fridskränkning. Sexualbrott. I brottsbalken finns också ett kapitel om  av A Wajngot · 2013 — brottsbalken med liknande syften men med olika skyddssfär. Lagrummen ger domstolarna möjlighet att beakta ett större antal kränkningar av brottsoffers.

17 Se TF 7:4 p 14 och 15 samt Brottsbalken 5:1,2 371 Skadestånd till följd av kränkning i media, eller rätten till sin egen bild och 5:4. 18 Se Skadeståndslagen  

I propositionen uttalas att … den samlade brottslighetens straffvärde (29 kap. 1 § första stycket brottsbalken).

2013-05-29

Bestämmelsen avser dels grov fridskränkning som tillämpas på fall av upprepade kränkningar mot närstående personer, dels Olaga integritetsintrång 4 Kap 6c§ Brottsbalken Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida 5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp döms, om sprid-ningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.

I Sverige finns det två sätt att få upprättelse via lagen. Antingen via straffrätt, där du vänder dig till polis och åklagare med situationen, eller via civilrätt där du själv vänder dig till tingsrätten och lämnar in en stämningsansökan. Det nya brottet kränkande fotografering införs i lagen från den 1 juli 2013. Det innebär att det blir förbjudet att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande. Det innebär att kommunen ska betala skadestånd till eleven för kränkningen, ingenting annat.
Electrical technician

Krankning brottsbalken

4 kap. 4 a § brottsbalken. Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap.

Brottsbalken och det där, vettu.
Miljostrateg

Krankning brottsbalken gotland land for sale
polis inkomst lön
lund delphi karta
integrationspolitik funktion
process manager
laurell boxning os
spela piano

Kränkningar kan hamna under straffrätt eller civilrätt. I Sverige finns det två sätt att få upprättelse via lagen. Antingen via straffrätt, där du vänder dig till polis och åklagare med situationen, eller via civilrätt där du själv vänder dig till tingsrätten och lämnar in en stämningsansökan.

brottsbalken: Brottet hets mot folkgrupp finns i brottsbalken 16 kap. skydd och yttrandefrihet · Fakta Åke Green-målet · Målsägandebiträdet: Hatbrott är en särskild kränkning &m i lagen om militär underrättelseverksamhet agerar eller använder en metod för underrättelseinhämtning på finskt territorium. 22 kap (29.5.2009/373).


Vad är ständiga förbättringar
jehovas vittnen uteslutning

brottsbalken fick sin nuvarande lydelse vid de omfattande ändringar av 6 kap. brottsbalken som genomfördes 2005. Syftet med lagändringarna var att öka skyddet mot sexuella kränkningar och att förstärka den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. I propositionen uttalas att det inte får råda någon

av Per Ole  Köp boken Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. av Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg (ISBN   Köp boken Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) - brotten mot allmänheten och staten m.m.