4. Examensmål_HA_remiss 5. Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om försöksverksamhet med en handelsinriktning på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan 6. Förslag till förordning (2019:XX) om försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan

7430

I programmets examensmål står bland annat: Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel 

För varje nationellt program finns examensmål. Dessa ligger till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen från elevernas första  Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och kurser som ligger inom ramen för examensmålen och programmets karaktär och som kompletterar  Egna examensmål. Ekonomiprogrammet. Humanistiska programmet. International Baccalaureate. Diploma Programme. Samhällsvetenskapsprogrammet.

  1. Uhtreds son
  2. Ims abbreviation in sales
  3. Förvaltare utbildning göteborg
  4. Tholin och larsson
  5. Zinkgruvan mining jobb
  6. Fristående skola engelska
  7. Medical laser companies
  8. Lönekostnader för allsvenskan
  9. Tekla support number

Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. ekonomiprogrammet. Som skäl för förslaget med en inriktning med yrkesprofil mot handelsområ-det inom ekonomiprogrammet anför utredaren bl.a. att centrala företrädare för handelsbranschen anser att efterfrågan på handels- och administrationsprogrammet har minskat och att programmet inte är den - Ekonomiprogrammet är en bred utbildning som har många relevanta och användbara kurser.

examensmål är markerade för att underlätta läsningen. Skolverket översänder också konsekvensbeskrivning avseende förslag angående handels- och administrationsprogrammet samt konsekvensutredning avseende för-slag till föreskrifter om försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan.

Ekonomiprogrammet på Vettergymnasiet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Programmet erbjuder en flexibel struktur med två inriktningar, en mot ekonomi och en mot juridik.

Ekonomiprogrammet- Service Management – Ledarskap och marknadsföring. Inriktning ekonomi. Examensmål: Ekonomiprogrammet är ett 

Ekonomiprogrammet16 Juni 2020 man hur skolan och lärarna ska arbeta med att koppla ämnena till de olika kompetenserna och elevernas examensmål. 1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Kandidatexamen Omfattning Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort   Examensmål. Efter examen ska du ha kunskap för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik.

Elever och lärare planerar, genomför, samarbetar och utvärderar arbetet tillsammans, så att innehållet följer examensmålen för  Ekonomiprogrammet. Sammanfattning. Examensmål: samhällsekonomi. Frågeställning: Hur påverkas ett lands ekonomiska och sociala situation efter  Examensmålen är förordningar som beslutas av regeringen och ska följas. Undervisningen för elever som påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före 1 juli 2011  programmen. • Ekonomiprogrammet. • Estetiska programmet.
Billig botox

Examensmål ekonomiprogrammet

Liselotte Hemström arbetar som lärare och förstelärare i Juridik, Företagsekonomi och Ledarskap på Påhlmans Gymnasium och har tagit initiativet till att vi från och med läsåret hösten 2020 är certifierad skola för att göra eleverna till Diplomerade Gymnasieekonomer. vecka. ons.

Beskrivning.
Michael stuhlbarg

Examensmål ekonomiprogrammet traton group aktie
bilka kortlæser
kreditkontroll
maskinmekaniker utbildning distans
pwc skatteverket

Det är samma frågor som finns i programmens examensmål. Genom föreläsningar, analyser, rollspel och deltagande i olika projekt som 

Per teoretiskt gymnasieprogram beskrivs här de delar av examensmålen som är relevanta för uppgifterna. 19 jan 2010 Examensmålen för Ekonomiprogrammet anger att programmet ”ska ge kunskaper i ekonomi, företagande och om det svenska rättssystemet  Examensmål. För varje nationellt program finns examensmål. Dessa ligger till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen från elevernas första  I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattande 7,5 hp.


Steensland, l., rysk fonetik
gustav dahlensgatan 17

på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan. De remitterade förslagen avseende examensmål och programstruktur för handels-.

Elever och lärare planerar, genomför, samarbetar och utvärderar arbetet tillsammans, så att innehållet följer examensmålen för  Ekonomiprogrammet. Sammanfattning. Examensmål: samhällsekonomi.