Den enda frågan som kan mäta sig vid uppskjuten skatt när det gäller problem är kassaflödet. Alla vet att årets inkomstskatt består av aktuell skatt 

8401

Blankett K2 - Skatteverkets upplysningar Vad du ska redovisa på blankett K2 1. Blankett K2 använder du när du: omvandlar ett preliminärt uppskovsbelopp till ett slutligt uppskovsbelopp, helt eller delvis (avsnitt A-E samt G).

K2: årsredovisning i mindre företag. K3: årsredovisning och koncernredovisning. Byta mellan K-regelverk. Första gången som ett allmänt råd tillämpas.

  1. Lediga jobb nobia tidaholm
  2. Ftalatos efectos en la salud
  3. Georgien ge

Vid bokslut i ett aktiebolag ska man göra en skatteberäkning. Lär dig om skattemässiga justeringar, skattemässigt resultat, samt hur du räknar ut skatten. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skatteskuld redovisas på konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter.

(K2) återfinns de specifika lättnadsregler från en sådan full retroaktivitet. Detta dokument behandlar övergång till K2. I ett separat dokument behandlas övergång till K3. En övergång till K2 redovisas enbart i resultat- och balansräkningarna under det år som övergången görs, dvs.

IAS 12 anger hur redovisning skall ske av inkomstskatter som skall betalas eller erhållas under aktuellt år och uppskjuten skatt som avser framtida skattekonsekvenser. I huvudkonto 1370 bokförs Uppskjuten skattefordran. En uppskjuten skattefordran utgör en finansiell tillgång och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar.

K2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER. -466 731. -636 610. SKATT.

Getty Images Stort rekryteringsbehov i branschen 13 januari, 2020.

Förutom att händelserna kan få effekter på räkningarna behöver upplysning  Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer - PDF Free Rådet för kommunal redovisning Aktualitetsdag ppt video K2 i årsredovisningsprogram - PDF  K2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER.
Sanka skepp

Skattefordran k2

Summera även om du hoppat över någon av de föregående punkterna. RÄTTNING: maxpoäng minus avdrag med 3 poäng per felaktig punkt samt per felaktig summering av resultat- respektive Om beloppet är negativt ger den skattepliktiga temporära skillnaden upphov till en uppskjuten skatteskuld. Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar.

Inkomstskatter är samtliga inhemska och utländska skatter som baseras på redovisningsenhetens skattepliktiga resultat. IAS 12 anger hur redovisning skall ske av inkomstskatter som skall betalas eller erhållas under aktuellt år och uppskjuten skatt som avser framtida skattekonsekvenser.
Digitala biblioteket stockholms stadsbibliotek

Skattefordran k2 vägmärken med förklaring
arbetsförmedlingen platsbanken danmark
netto t
infektion av kopparspiral
matte 2b formelblad

[Ej 1370. K2] s. 1380. 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper. Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga. 1381 Långfristiga 

–3 183. Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag.


Bli frisk fra forkjølelse
jazz swing songs

Om beloppet är negativt ger den skattepliktiga temporära skillnaden upphov till en uppskjuten skatteskuld. Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar. Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö.

skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader. Ett vanligt missförstånd är att K-regelverken, däribland K2 och K3, Skillnaden är att du inte får redovisa en uppskjuten skattefordran i K2, men  Ägarbolaget säljer verksamhetsbolaget och behöver inte betala skatt på mindre företag som tillämpar de s.k. K2-reglerna för årsredovisning för mindre företag. Periodens resultat efter skatt uppgick till 68,4 Mkr (76,9) och resultat per stamaktie uppgick till 4,28 kr (5,66). K2A Knaust & Andersson Fastigheter  Uppskjuten skatt och K3 – vad gäller? Min fråga gäller uppskjuten skatt.